RB ( Italy) Visa Cash App RB Formula One Team Chassis: AT02
Power Unit: Honda

Daniel Ricciardo
Australia
Car #3

Yuki Tsunoda
Japan
Car #22